Ik wil een werkvergunning voor arbeidsmigranten die niet in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling (tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid)

Wanneer u iemand van buiten de EU in Nederland arbeid wilt laten verrichten, en deze persoon voldoet niet aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling, heeft u hiervoor een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen die afkomstig is van buiten de EU of uit Kroatië? En deze persoon heeft wel al een verblijfsvergunning of de werkzaamheden duren korter dan 90 dagen? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Hierbij geldt:

 • De vacature heeft minimaal 5 weken uitgestaan bij het UWV WERKbedrijf
 • Bij moeilijk vervulbare vacatures kan deze periode worden verlengd tot 3 maanden
 • U kunt als werkgever aantonen dat u actief heeft gezocht naar een geschikte kandidaat

De regeling is iets anders voor Kroaten. Zij zijn burgers van de EU en hebben daarom geen verblijfsvergunning nodig. Tot 1 juli 2018 hebben ze wel een TWV nodig.

Hoe een TWV aanvragen?

Zodra de vacature 5 weken heeft uitgestaan, kunt u de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Het kan tot 5 weken duren voordat uw aanvraag is behandeld. In deze periode beoordeelt het UWV WERKbedrijf de volgende zaken:

 • Zijn er voldoende inspanningen verricht om de vacature te vullen?
 • Is het geboden salaris marktconform?
 • Is de huisvesting van de arbeidsmigrant goed geregeld?

Een groot voordeel van de tewerkstellingsvergunning is de eis van een marktconform salaris. Dit kan namelijk aanzienlijk lager uitpakken dat de salarisdrempel van de kennismigrantenregeling.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Met de GVVA krijgt een buitenlandse werknemer zowel recht op verblijf in Nederland als het recht om in Nederland te werken. Dit document staat ook wel bekend als het zogeheten ‘vreemdelingenpasje’. U vraagt de GVVA aan bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), die de aanvraag doorstuurt naar het UWV WERKbedrijf. Net als bij de TWV beoordeelt het UWV WERKbedrijf de volgende zaken:

 • Zijn er voldoende inspanningen verricht om de vacature te vullen?
 • Is het geboden salaris marktconform?
 • Is de huisvesting van de arbeidsmigrant goed geregeld?

Hieruit volgt een arbeidsmarktadvies op basis waarvan de IND uw aanvraag inwilligt of afwijst. Let op: er zijn meerdere uitzonderingen waarvoor speciale regels gelden. Dit zijn onder meer:

 • Bijzondere beroepen, denk aan Aziatische horeca, de kunst- en cultuursector, non-profitorganisaties, geestelijken en sporters
 • Turken en hun gezinsleden
 • Seizoenarbeiders die langer dan 3 maanden naar Nederland komen, in dit geval dienen de verblijfsvergunning en TWV apart te worden aangevraagd

Meer weten over de TWV of GVVA?

Een succesvolle aanvraag voor een TWV of een GVVA vergt een zorgvuldige voorbereiding en documentatie van het proces. Onze jarenlange ervaring zorgt dat de procedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Bel of e-mail ons vandaag nog voor een afspraak.