Pro Deo

Gratis rechtsbijstand door een pro-deo-advocaat van Singh Raaijmakers Advocaten

Bij Singh Raaijmakers advocaten vinden we dat iedereen recht heeft op deskundige en gedegen juridische bijstand. Ook als je dit niet kunt betalen. Daarom ruimen wij veel tijd in voor pro-Deo-zaken. Mensen helpen, dat is immers waarvoor we ooit rechten zijn gaan studeren.

Wat is Pro Deo en wat is een Pro-Deo-Advocaat?

Pro Deo is de aanduiding voor rechtshulp die grotendeels gratis wordt aangeboden. Ook als u geen advocaat kunt betalen, heeft u namelijk recht op rechtsbijstand. De overheid helpt u dan door de kosten van uw advocaat geheel of gedeeltelijk te betalen. Het is dus niet zo dat een pro-Deo-advocaat gratis werkt: u betaalt wat u kunt, de overheid betaalt de rest. Dit wordt gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Wie bepaalt of ik recht heb op gratis rechtshulp van een Pro-Deo-Advocaat?

De gefinancierde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Meestal betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een groot deel van de kosten van de advocaat en betaalt u zelf de rest. Als u in aanmerking komt voor een pro-Deo-advocaat, betekent het dat de kosten deels of volledig onder gesubsidieerde rechtsbijstand vallen.

Kom ik in aanmerking voor gratis rechtsbijstand?

Of u in aanmerking kunt komen voor gratis rechtshulp of een gratis advocaat hangt af van uw inkomen of vermogen. Zie hiervoor de inkomensgrenzen voor gefinancierde rechtsbijstand op deze website of www.rvr.org.

Hoe krijg ik gratis rechtshulp of een gratis advocaat?

U hoeft niet zelf rechtsbijstand aan te vragen. Uw advocaat bij Singh Raaijmakers Advocaten doet dit voor u. Heeft u hulp nodig bij een juridisch probleem, maar kunt u het eigenlijk niet betalen? Neem dan contact met ons op want iedereen heeft recht op juridische bijstand bij een conflict!

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet in staat bent de (volledige) kosten van de rechtsbijstand te betalen, is het ook mogelijk te procederen op basis van een toevoeging. U kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij de verlening van de toevoeging wordt een eigen bijdrage vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). De eigen bijdrage en de griffierechten dient u aan uw advocaat te voldoen. De overige kosten van de rechtsbijstand worden gedragen door de overheid.

Criteria

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand zijn:

  1. Het moet gaan om een juridisch probleem
  2. Het financieel belang van de zaak
  3. De hoogte van uw inkomen
  4. De hoogte van uw vermogen.

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdrage vanaf 1 januari 2017

Alleenstaand - Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezin - Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.100€ 196t/m € 26.500
€ 19.101 - € 19.800€ 360€ 26.501 - € 27.500
€ 19.801 - € 20.800€ 514€ 27.501 - € 28.800
€ 20.801 - € 22.700€ 669€ 28.801 - € 32.100
€ 22.701 - € 26.900€ 823€ 32.101 - € 38.000
Boven de € 26.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.000

Ook de eigen bijdragen in het geval van een Lichte Advies Toevoeging (LAT) worden verhoogd. Deze eigen bijdragen worden:

Tabel reguliere eigen bijdragen LAT

AlleenstaandEigen bijdrageGehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
€ 19.800 en lager€ 77€ 27.500 en lager
Tussen € 19.801 en ten hoogste € 26.900€ 129Tussen € 27.501 en ten hoogste € 38.000
Boven de € 26.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.000

Voor toevoegingen voor scheidings- en aanverwante zaken die u aanvraagt vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht

Alleenstaand - Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezin - Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.100€ 340t/m € 26.500
€ 19.101 - € 19.800€ 412€ 26.501 - € 27.500
€ 19.801 - € 20.800€ 566€ 27.501 - € 28.800
€ 20.801 - € 22.700€ 720€ 28.801 - € 32.100
€ 22.701 - € 26.900€ 849€ 32.101 - € 38.000
Boven de € 26.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.000

Voor een LAT met bovengenoemde zaakcodes gelden de volgende eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen LAT personen- en familierecht

AlleenstaandEigen bijdrageGehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
€ 19.800 en lager€ 108€ 27.500 en lager
Tussen € 19.801 en ten hoogste € 26.900€ 142Tussen € 27.501 en ten hoogste € 38.000
Boven de € 26.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.000