Ik wil kenniswerkers van buiten de EU in dienst nemen (EU Blue Card)

De EU Blue Card of Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie. De kaart bestaat naast de Nederlandse kennismigrantenregeling en is geen vervanging daarvan. De voorwaarden voor een EU Blue Card zijn weliswaar strikter dan bij de kennismigrantenregeling, maar de Europese blauwe kaart biedt verschillende interessante voordelen.

Voorwaarden EU Blue Card

Om in aanmerking te komen voor de Europese blauwe kaart, moet de aanvrager aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal 18 maanden in een EU-lidstaat hebben gewerkt.
  • Minimaal € 5.403 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld) verdienen, wat neerkomt op € 65.655,36 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar. Dit is meer dan bij de kennismigrantenregeling.
  • Ten minste een bacheloropleiding hebben afgerond waarvan het buitenlandse diploma is gewaardeerd door IDW (Internationale Diplomawaardering).

Voordelen EU Blue Card

  1. Ten eerste kan een kaarthouder verblijven en werken in een andere EU-lidstaat zonder dat hiervoor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig is. (Maar let op: iedere lidstaat kan zijn eigen inkomenseis en diplomawaarderingscriteria toepassen.)
  2. Ten tweede zijn de eisen om in aanmerking te komen voor de permanente EG-langdurig ingezetene verblijfsvergunning soepeler. De EU kent deze status toe aan personen die 5 jaar non-stop op het grondgebied van een EU-lidstaat zijn verbleven.
  • Houders van de EU Blue Card mogen de periodes van verblijf in verschillende EU-lidstaten bij elkaar optellen om aan de eis van 5 jaar te voldoen.
  • Bovendien mogen zij gedurende deze 5 jaar in totaal 18 maanden (waarvan maximaal 12 aaneengesloten maanden) terugkeren naar het land van herkomst voor arbeid, vrijwilligerswerk of studie.
  1. Ten derde hoeft de onderneming die de hoogopgeleide migrant in dienst wil nemen niet door de IND te zijn erkend als referent. (Zie Kennismigrantenregeling.)

Uitzonderingen EU Blue Card

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen geen deel aan de Richtlijn Europese Blue Card.

Meer weten over de EU Blue Card?

Wij staan voor u klaar om u te begeleiden bij de aanvraag van een Europese blauwe kaart en om u te adviseren over de beste regeling voor uw situatie. Maak vandaag nog een afspraak voor een adviesgesprek.