Ik wil een niet-Europese arbeidskracht specialistische werkzaamheden laten verrichten in Nederland (Regeling Internationaal Handelsverkeer)

Met de Regeling Internationaal Handelsverkeer kunnen bedrijven onder bepaalde voorwaarden buitenlandse arbeidskrachten in Nederland specialistische of leidinggevende werkzaamheden laten verrichten, zonder dat hiervoor een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig is. Er moet hiervoor sprake zijn van internationale handel, dienst of samenwerking, bijvoorbeeld een samenwerkingstraject of levering van een machine of software. Ook het volgen van een training of het voeren van zakelijke besprekingen kan in sommige gevallen onder de Regeling Internationaal Handelsverkeer vallen.

Voorwaarden Regeling Internationaal Handelsverkeer

  • Het moet gaan om een traject dat in beginsel maximaal 3 jaar duurt.
  • Er moet aantoonbaar een relatie bestaan tussen het bedrijf in Nederland en dat in het buitenland.
  • De werknemers, opdrachtgevers of directeur-grootaandeelhouders moeten naar Nederland komen om specialistische of leidinggevende werkzaamheden te verrichten.
  • Er mag geen sprake zijn van concurrerende werkzaamheden. (In jargon: er is geen sprake van prioriteitgenietend arbeidsaanbod.) Hiervoor wordt gekeken naar de aard van de werkzaamheden en de aard, duur en waarde van het traject.

Meer weten over de Regeling Internationaal Handelsverkeer?

Wilt u weten of uw situatie in aanmerking komt voor de Regeling Internationaal Handelsverkeer? Neem vandaag nog contact met ons op, dan bespreken we de verschillende mogelijkheden en kansen.