WSNP

De rechtbanken nemen heel veel WSNP-beslissingen. Er wordt niet zo vaak hoger beroep ingesteld. Maar het komt wel geregeld voor dat hoger beroep tegen een negatieve beslissing slaagt zodat u alsnog tot de WSNP wordt toegelaten op bevel van de hogere rechter. Of u krijgt alsnog de schone lei omdat het gerechtshof vindt dat de rechtbank te streng is geweest. Wat uw kansen in uw situatie zijn, kunt u met ons bespreken. Maakt u echt geen kans? Dan geven wij u geen valse hoop en vertellen wij dat eerlijk.

lndien u niet bent toegelaten tot de WSNP of als deze wordt beëindigd zodat u geen “schone lei” krijgt dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof. De termijn is heel kort: 8 dagen. Neemt u dus snel contact met ons op. Ook als u een geschil heeft met uw bewindvoerder of als de bewindvoerder een beeindigingsverzoek heeft ingediend bij de rechtbank.

Een advocaat kijkt altijd samen met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of pro deo advocaat advocaat genoemd. De kosten van uw pro deo-advocaat worden vergoed door de overheid. In WSNP zaken wordt de eigen bijdrage in veel gevallen kwijtgescholden. De hele behandeling van uw zaak is dan gratis.