Vreemdelingenrecht zakelijk

Singh Raaijmakers Advocaten is een van de succesvolste advocatenkantoren op het gebied van immigratierecht in Nederland. We staan vele nationale en internationale ondernemingen uit diverse sectoren bij en onze jarenlange ervaring zorgt dat procedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Een werkvergunning is met de juiste begeleiding in Nederland vaak al binnen 2 weken geregeld, waar dit in veel andere landen in de Europese Unie vaak 3 maanden duurt.

Singh Raaijmakers Advocaten werkt samen met de beste immigratieadvocaten in Europa. Zo kunnen we u ook bijstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening of bij een verblijfsvergunning voor u en uw gezin door middel van een investering (het zogeheten Golden Visa).

Arbeidsmigratie naar Nederland streng gereguleerd

In Nederland wordt handhaving op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) streng gereguleerd. Tenzij u een inwoner bent van de Europese Unie, of nauw verwant aan een inwoner van de EU, heeft u zowel een verblijfsvergunning als een werkvergunning nodig.

Er zijn verschillende regelingen voor:

 • Kort verblijf van 3 maanden of minder en verblijf langer dan 3 maanden
 • Hoogopgeleide kenniswerkers en andere arbeidsmigranten
 • Uitzending van werknemers binnen concernverband
 • Detachering binnen de EU van werknemers met een verblijfsvergunning
 • Ondernemers en investeerders

Beknopt overzicht belangrijkste regelingen

 • Regelingen voor hoogopgeleide kenniswerkers

  • Wordt een werknemer, specialist, trainee of stagiair binnen internationaal concernverband naar Nederland uitgezonden? Dan komt deze persoon mogelijk op grond van de Europese Richtlijn intra-corporate transferees (EU ICT-Richtlijn) in aanmerking voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Lees meer
  • De kennismigrantenregeling is de snelste en eenvoudigste procedure om hoogopgeleid personeel van buiten de EU in dienst te nemen. Voor wetenschappers, gastdocenten en artsen in opleiding gelden speciale regels. Lees meer
  • De EU Blue Card (Europese blauwe kaart) heeft weliswaar zwaardere voorwaarden dan de kennismigrantenregeling, maar kan zowel werkgever als werknemer interessante voordelen bieden in bepaalde situaties. Lees meer
  • Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken. Hiervoor is dankzij de zogeheten notificatieprocedure EU dienstverrichters geen aparte werkvergunning nodig. Lees meer
  • Met de Regeling Internationaal Handelsverkeer kunnen bedrijven onder bepaalde voorwaarden buitenlandse arbeidskrachten in Nederland specialistische of leidinggevende werkzaamheden laten verrichten, zonder dat hiervoor een tewerkstellingsvergunning (TWV, zie regelingen voor overige arbeidsmigranten hieronder) nodig is. Lees meer
  • Studenten van buiten de Europese Unie die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit of aan een van de buitenlandse top 200-universiteiten kunnen een zogeheten zoekjaar Ook vreemdelingen die in Nederland wetenschappelijk onderzoek hebben verricht, komen hiervoor in aanmerking. Met deze vergunning mogen zij maximaal 1 jaar in Nederland verblijven en arbeid verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Voor het zoekjaar geldt een verlaagd salariscriterium van € 2.272,00 bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld (index jaar 2017).
 • Regelingen voor overige arbeidsmigranten

  • Wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen die al een verblijfsvergunning heeft, of duren de werkzaamheden korter dan 3 maanden (90 dagen)? Dan volstaat een tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit geldt ook voor inwoners van Kroatië, aangezien zij als EU-burgers geen verblijfsvergunning nodig hebben. Lees meer
  • Met de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) krijgt een buitenlandse werknemer zowel recht op verblijf in Nederland als het recht om in Nederland te werken. Lees meer
  • Jongeren tussen 18 en 30 jaar uit Canada, Nieuw-Zeeland, Australië of Argentinië kunnen tot 12 maanden in Nederland verblijven voor vakantie en het opdoen van werkervaring. Hiervoor is geen verblijfsvergunning nodig. Deze regeling heet Dutch Working Holiday Visa. Ook dit is een interessante mogelijkheid voor bedrijven om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Lees meer
 • Regelingen voor ondernemers en investeerders

  • Voor ondernemers, onafhankelijke artiesten en sporters die zich in Nederland willen vestigen, is er een puntensysteem. Japanse en Amerikaanse ondernemers profiteren van aanmerkelijk soepelere toelatingsvoorwaarden. Lees meer
  • Het zogenaamde Golden Visa biedt buitenlandse investeerders die een bepaalde investering doen in een EU-land een verblijfsvergunning in dit land. Hiermee kunnen zij zich vrij bewegen in de Schengenlanden. Lees meer

Begeleiding bij corporate immigration

Zoals u ziet: voor bedrijven in Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsmigranten uit het buitenland aan te trekken. Elke regeling heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van uw bedrijf en behoeften. Vanwege de veelheid aan regelingen en verdragen is professionele begeleiding bij corporate immigration ten zeerste aan te raden.