Strafrecht

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Bij strafzaken gaat het niet alleen om misdrijven zoals moord en doodslag. Het kan ook gaan om overtredingen in het verkeer of diefstal. Ook wanneer u ondernemer bent, kunt u met justitie in aanraking komen voor economische delicten zoals overtreding van de winkelsluitingswet of door het verschaffen van de onjuiste informatie aan de belastingdienst. Er kunnen drie partijen aanwezig zijn in het strafproces: de verdachte, het slachtoffer en het Openbaar Ministerie ook wel OM genoemd. In ons land is het Openbaar Ministerie de door de wetgever aangewezen autoriteit die belast is met de vervolging van strafbare feiten. Singh Raaijmakers Advocaten beschikt over advocaten die zich hebben gespecialiseerd in de juridische bijstand in strafzaken.

Verdachte in een strafzaak

De ongelijkheid in positie tussen het openbaar ministerie en de verdachte wordt enigszins verminderd door de mogelijkheid van rechtsbijstand door een raadsman. De raadsman verdedigt de rechten van de verdachten tegenover politie en justitie en verdedigt de verdachte op de zitting. Iedereen heeft het recht zich te laten bijstaan door een advocaat.

Slachtoffer in een strafzaak

Het kan ook zijn dat u slachtoffer bent geworden van een misdrijf. In dat geval kunt u proberen uw schade vergoed te krijgen door u te “voegen” als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Zo voorkomt u dat er nog een civiele procedure gestart moet worden tegen de verdachte. Het is van groot belang dat de schadevordering goed onderbouwd wordt met stukken. Singh Raaijmakers Advocaten kan u hierbij adviseren en bijstaan.