Bestuursrecht

Heeft u een conflict met een overheidsinstantie, de gemeente, de provincie of het Rijk? Bijvoorbeeld over een bestemmingsplan, vergunning, subsidie of ander overheidsbesluit? Singh Raaijmakers Advocaten staat voor u klaar. Neem contact op, dan adviseren wij u over de mogelijkheden en kansen.

Oneens met besluit overheid?

Het kan gebeuren dat u een vergunning om te bouwen (de zogeheten omgevingsvergunning) aanvraagt, en dat deze wordt geweigerd. Bent u van mening dat de weigering onterecht is? Of bent u het juist oneens met een vergunning die wél is afgegeven? Denk aan een vergunning voor een bouwproject in uw omgeving waar u helemaal niet achter staat. In deze gevallen kunnen wij u helpen om tegen het besluit in beroep te gaan.

Wij helpen u ook als u het niet eens bent met een overheidsbesluit over:

  • Vaststelling van bestemmingsplan
  • Milieuvergunning of -ontheffing
  • Subsidieaanvraag

Schade door handelen overheid

Het is niet de bedoeling dat u schade lijdt door het handelen van de overheid of door een overheidsbesluit. Gebeurt dit toch? Dan kunt u de overheid hiervoor in veel gevallen aansprakelijk stellen. Dit kan zowel bij een rechtmatige als een onrechtmatige overheidsdaad. Wij kunnen namens u ook bezwaar of beroep aantekenen tegen een overheidsbesluit waarvan u nadeel ondervindt. Iedere zaak vraagt om een andere aanpak. Wij adviseren u graag over de beste werkwijze in uw situatie.

Ook bij andere vragen over overheidsbesluiten kunt u altijd contact met ons opnemen en langskomen voor een gratis adviesgesprek.

Pro Deo

Kunt u geen advocaat betalen? Dan vragen we gefinancierde rechtsbijstand voor u aan. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Gefinancierde rechtsbijstand betekent dat u alleen een eigen bijdrage betaalt. Lees hier meer over Pro Deo.