Ik wil kenniswerkers van buiten de EU in dienst nemen (Kennismigrantenregeling)

De kennismigrantenregeling is een snelle en relatief eenvoudige procedure om kenniswerkers van buiten de Europese Unie in dienst te nemen. Het is met afstand de populairste optie voor bedrijven die internationaal personeel willen aantrekken. Er is bijvoorbeeld geen voorafgaande tewerkstellingsvergunning vereist.

IND kennismigrant erkend referent

Voordat u een kennismigrant van buiten de EU kunt aannemen, dient u uw onderneming te registreren bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Bij deze zogenaamde aanvraag als erkend referent wordt de betrouwbaarheid en de continuïteit van de onderneming beoordeeld. Een erkend referent wordt door de IND als een betrouwbare partner beschouwd en heeft een administratie-, informatie- en zorgplicht.

  • U betaalt leges om erkend referent te zijn. In 2020 bedraagt dit € 4.017
  • Voor ondernemingen die korter dan anderhalf jaar bestaan of wereldwijd minder dan 50 medewerkers in dienst hebben geldt een gereduceerd tarief van € 2.008

Bij de aanvraag wordt gekeken naar zaken als uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, omzet en winstgevendheid, betrouwbaarheid van de bestuurders en eventuele faillietverklaringen in de voorgaande drie jaar. Ook onderzoekt de IND eventuele achterstanden in de afdracht van sociale lasten en loonbelastingen, fiscale vergrijpboetes en boetes voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en -vakantiebijslag en de Vreemdelingenwet.

Let op: de aanvraagprocedure voor bedrijven die korter dan anderhalf jaar bestaan, loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en vraagt beduidend meer tijd en papierwerk. Of uw onderneming nu korter of langer bestaat dan anderhalf jaar, Singh Raaijmakers Advocaten begeleidt u graag bij de aanvraagprocedure naar erkend referent.

Kennismigrant salaris 2020

Voor kennismigranten geldt een minimumsalaris. Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst te worden overlegd waarin het salaris van de kennismigrant wordt bevestigd. Het minimum bruto maandsalaris van een kennismigrant bedraagt in 2020:

  • € 3.381 (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 42.755,04 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
  • € 4.612 (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van ten minste € 58.320,00 (inclusief 8% vakantietoeslag).
  • € 2.423 (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 29.989,44 (inclusief 8% vakantietoeslag).

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn

In alle gevallen dient de arbeidsovereenkomst met de kennismigrant te worden aangegaan voor een periode van ten minste 4 maanden. Voor wetenschappers (betaalde wetenschappelijke onderzoekers, promovenda, of onbetaalde wetenschappelijke onderzoekers met een beurs) van buiten de EU gelden afwijkende regels.

Meer weten over de kennismigrantenregeling?

In alle bovenstaande gevallen kunnen wij u begeleiden bij uw aanvraag. Onze jarenlange ervaring zorgt dat de procedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk is, zodat u zo snel mogelijk kunt profiteren van de inzet van uw medewerker. Bel of e-mail ons vandaag nog voor een afspraak.