Tarieven

Uurtarief

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Het te hanteren tarief varieert per advocaat (van € 135,– tot € 300,– per uur, exclusief BTW en verschotten). Dit is een gebruikelijk uurtarief in de advocatuur. Afhankelijk van een aantal factoren kan dit tarief hoger of lager uitvallen. Deze factoren kunnen onder andere zijn:

  • Spoedeisendheid
  • Benodigde kennis
  • Financieel belang
  • Uw draagkracht
  • Eindresultaat

Vast bedrag

Ook worden all-in prijzen gehanteerd. Hierbij krijgt u van tevoren een indicatie van de totale kosten.

Incassotarief

Bij het incasseren van openstaande vorderingen hanteren wij, behoudens andere prijsafspraken, de volgende percentages voor het buitengerechtelijk traject. Deze percentages worden berekend over het werkelijk geïncasseerde bedrag. Het is tevens mogelijk een combinatie van een uurtarief en een provisie percentage af te spreken. Een no-cure-no-pay, prijsafspraak behoort bij Singh Raaijmakers Advocaten tevens tot de mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is telkens dat de debiteur de kosten betaalt.

EuroProcent
Over de eerste:€ 2.949,5715%
Over het meerdere tot:€ 5.899,1410%
Over het meerdere tot:€ 14.747,868%
Over het meerdere tot:€ 58.991,435%
Over het meerdere boven:€ 58.991,433%

Overige kosten

Het is mogelijk dat u naast een toevoeging toch nog andere kosten bent verschuldigd. Bijvoorbeeld griffierecht en kosten voor uittreksels. Wij geven vooraf een schatting van de te maken kosten.
Op al onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Singh Raaijmakers Advocaten.