Ik ben werkgever in de EU en wil een niet-Europese werknemer tijdelijk in Nederland laten werken (Notificatieprocedure EU dienstverrichters)

Ondernemingen die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland mogen hun werknemers voor de duur van een opdracht naar Nederland uitzenden. Hiervoor is geen aparte vergunning nodig, ook niet wanneer de medewerker van buiten de EU afkomstig is. Ook is men voor deze werknemer in Nederland geen sociale verzekeringspremies verschuldigd.

  • Vooraf moet het UWV WERKbedrijf worden geïnformeerd om welke diensten het gaat en waar deze worden verricht.
  • Bij voorkeur gaat het om vast omschreven werkzaamheden met een vastgestelde doorlooptijd tegen een vooraf afgesproken vergoeding.
  • Let op: de uitgezonden werknemer heeft recht op een salaris, werk- en rusttijden, vakantiedagen, en gezondheids- en veiligheidsnormen volgens de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen.

A1-verklaring

De in Nederland gevestigde dienstenontvanger vraagt de EU dienstenverrichter om een zogeheten A1-verklaring. Hierin staat aangegeven dat de sociale verzekeringsafdrachten plaatsvinden in het woonland van de uit te zenden werknemer. De A1-verklaring is 24 maanden geldig en wordt verstrekt door de sociale verzekeringsinstantie in het woonland van de uit te zenden werknemer.

Meer weten over de Notificatieprocedure EU dienstverrichters?

Is uw onderneming in de EU gevestigd en overweegt u tijdelijke tewerkstelling van een niet-Europese werknemer in Nederland? Wij bekijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn. Neem vandaag nog contact op.