Ik wil werken als hoogopgeleide kennismigrant

De kennismigrantenregeling is een snelle en relatief eenvoudige procedure voor kenniswerkers van buiten de Europese Unie die in Nederland willen wonen en werken. Er is geen voorafgaande tewerkstellingsvergunning vereist, maar er geldt wel een minimumsalaris. Daarnaast dient de onderneming waarbij de kennismigrant in dienst zal treden, te zijn geaccepteerd als erkend referent bij de IND. Deze aanmelding kan binnen vier weken geregeld zijn.

Het minimum bruto maandsalaris van een kennismigrant bedraagt in 2018:

  • € 3.229(exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten jonger dan 30 jaar. Dat is bruto € 41.847,84 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.
  • € 4.404 (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten van 30 jaar of ouder. Dat komt neer op een bruto jaarloon van ten minste € 57.075,84 (inclusief 8% vakantietoeslag).
  • € 2.314 (exclusief 8% vakantietoeslag) voor kennismigranten na zoekjaar afgestudeerde of hoogopgeleide. Dat is een bruto jaarsalaris van € 29.989,44 (inclusief 8% vakantietoeslag).

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn

De arbeidsovereenkomst moet worden aangegaan voor een periode van ten minste 4 maanden. Voor wetenschappers (betaalde wetenschappelijke onderzoekers, promovenda, of onbetaalde wetenschappelijke onderzoekers met een beurs) van buiten de EU gelden afwijkende regels.

Neem contact op

Wilt u als kennismigrant in Nederland werken? Onze jarenlange ervaring zorgt dat de procedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Neem vandaag nog contact met ons op.