Ik wil een EU Blue Card aanvragen

De EU Blue Card of Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie. De kaart bestaat naast de Nederlandse kennismigrantenregeling en is geen vervanging daarvan.

Voorwaarden EU Blue Card

Om in aanmerking te komen voor de Europese blauwe kaart, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal € 5.572 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld) verdienen, wat neerkomt op € 68.325,12 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar. Dit is meer dan bij de kennismigrantenregeling.
  • Afgeronde opleiding van hoger onderwijs, waarvan het buitenlandse diploma is gewaardeerd door IDW (Internationale Diplomawaardering).

Voordelen EU Blue Card

De voorwaarden voor een EU Blue Card zijn weliswaar strikter dan bij de kennismigrantenregeling, maar de kaart kan houders verschillende interessante voordelen bieden:

  • De kaarthouder kan verblijven en werken in een andere EU-lidstaat zonder dat hiervoor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig is.
  • De eisen om in aanmerking te komen voor de permanente EG-langdurig ingezetene verblijfsvergunning zijn soepeler.
  • De onderneming die de hoogopgeleide migrant in dienst wil nemen hoeft niet door de IND te zijn erkend als referent.
  • Gezinshereniging met echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen is toegestaan en gezinsleden hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Neem contact op

Singh Raaijmakers Advocaten kent alle regelingen en mogelijkheden en helpt u graag verder bij de aanvraag van een EU Blue Card. Neem vandaag nog contact met ons op.