Ik heb een inreisverbod opgelegd gekregen

Een inreisverbod betekent dat u niet in Nederland of de meeste andere landen van de Europese Unie mag verblijven. U bent strafbaar wanneer u dit toch doet. De Nederlandse overheid kan een inreisverbod opleggen aan personen die illegaal in Nederland verblijven. Een inreisverbod wordt opgelegd in de volgende gevallen:

  • Uw visum of verblijfsvergunning is verlopen en uw vertrektermijn is verstreken.
  • De aanvraag voor uw verblijfsvergunning wordt afgewezen.
  • U heeft meerdere aanvragen voor een verblijfsvergunning ingediend waarvoor u niet aan de voorwaarden voldeed.
  • Uw asielaanvraag is volgens de IND overduidelijk ongegrond.
  • Uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Bezwaar of beroep

U kunt altijd bezwaar of beroep laten instellen tegen een inreisverbod. Het inreisverbod mag om te beginnen niet in strijd zijn met internationale mensenrechtenverdragen. Daarnaast zijn er verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat u geen inreisverbod krijgt, bijvoorbeeld:

  • U bent te zwak om te reizen.
  • Een familielid is te zwak om te reizen.
  • U heeft gezinsleden in de EU.

Neem contact op

Wordt u een inreisverbod opgelegd of dreigt dit te worden opgelegd? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.