Aansprakelijkheids –en verzekeringsrecht

Het wordt er niet eenvoudiger op in de samenleving. De rol van het aansprakelijkheidsrecht en vragen over verzekeringsdekking nemen dan ook toe.

Of het nu gaat om contractuele aansprakelijkheid, schade door onrechtmatige daad, ongevallen of producten, wanneer met een verzekeraar moet worden onderhandeld dan is deskundige bijstand vereist.
Wanneer u schade heeft geleden dan zal eerst moeten worden uitgezocht of iemand daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer dit het geval is dan moet over de vaststelling en de vergoeding van de schade met, meestal de verzekeraar van, de aansprakelijke partij tot een regeling worden gekomen die recht doet aan uw situatie.

Ook kan het gaan om een beroep op een verzekering die u zelf heeft afgesloten. Het kan voorkomen dat de verzekeraar geen dekking verleent, waardoor een conflict dreigt te ontstaan.
De discussie hierover met een verzekeraar is vaak een ongelijke strijd. Mocht er met de verzekeraar geen regeling getroffen kunnen worden dan kunnen wij voor u een procedure bij de rechter voeren.
Wij hebben de specialistische kennis in huis om particulieren en ook ondernemingen hierbij optimaal bij te kunnen staan.